„Nevíte si rady se svým lesem? Rád vám poradím.”

odborný lesní hospodář

Proč bych měl být vašim odborným lesním hospodářem

Jste vlastník lesa nebo zeleně? Máte špatné zkušenosti se současným odborným lesním hospodářem, nebo vůbec netušíte, že nějakého máte? Vadí vám nedostatečná komunikace ohledně činností prováděných v lese? Chcete zlepšit stav vašeho lesa?

Jde to! Stačí si jen vybrat toho správného spolupracovníka.

Co dělá odborný lesní hospodář:

Co lepšího vám nabízím:

Kdo to vše platí:

Výkon činností odborného lesního hospodáře vlastníkům lesa do 50 ha určuje a hradí stát. Velmi často je tímto odborným lesním hospodářem zaměstnanec Lesů České republiky, nebo jiné lesnické firmy. Protože tento pracovník věnuje většinu svého času především správě státních lesů, nezbývá mu bohužel čas věnovat se jiným činnostem než mu ukládá legislativa.
Vlastník se ale může rozhodnout a sám si zvolit svého odborného lesního hospodáře. V tom případě, stejně jako v lesích nad 50 ha, platí náklady na činnost odborného lesního hospodáře vlastník lesa. Po dohodě s takto zvoleným odborným lesním hospodářem lze očekávat nadstandardní služby.

Služby pro vlastníky lesa

Pro vlastníky lesa nabízím následující služby:

 • dotace pro vlastníky lesů
 • zajištění komplexích lesnických činností
 • zpracování koncepce hospodaření v lesích
 • zajištění nezávislého dohledu nad plněním lesnických činností
 • návrh stragtegie boje proti kůrovci
 • provedení inventury vytěženého dříví
 • zjišťování a uplatňování škod zvěří
 • odborné nezávislé konzultace

Poradenská činnost v myslivosti

Nabízím odbornou radu v myslivosti:

 • vypracování mysliveckých koncepcí
 • pomoc s řešením škod zvěří
 • tvorba honiteb
 • zvyšování úživnosti honitby
 • poradenství pro honební společenstva
 • přičlenění honebních pozemků

Kdo jsem

ja

Jmenuji se Ing. Jan Honsa.

Lesnictví se věnuji od dětství, kdy jsem chodil po lese s mým dědou, který pracoval pro státní lesy. To, že budu lesníkem jsem věděl vždy a proto jsem vystudoval Střední lesnickou školu v Hranicích. Poté jsem studoval obor lesní inženýrství na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě.

Při studiích jsem si přivydělával rizikovým kácením a těžbou. Po ukončení studia jsem působil jako vědecko-výzkumný pracovník na ústavu lesnické a dřevařské techniky. Odtud jsem byl zlákán k Lesům České republiky, kde jsem vystřídal několik funkcí na lesních správách i krajském ředitelství. V těchto funkcích jsem měl na starosti pěstební i těžební činnost, čerpání dotací z evropských a národních zdrojů, řešení problematiky myslivosti, řešení dopadů klimatických změn a kůrovcové kalamity, obchodu se dřívím a řízení lesní správy.

Na poli myslivosti mám zkušenosti jako honební starosta honebních společenstev, aktivně jsem řešil problematiku tvorby a užívání honiteb a škod zvěří, myslivecké plánování a přičlenění honebních pozemků. Stejně tak mám zkušenosti z funkcí mysliveckého hospodáře, lesní a myslivecké střáže a prohlížitele zvěřiny.

Průběžně se věnuji sebevzdělávání. Absolvoval jsem odborné exkurze, školení, semináře a zahraniční stáže.

Moje lesnická vize

V dnešní době je nezbytné uvědomit si, že lesní ekosystémy stojí na třech základních pilířích.

Ekonomický pilíř
Jako ekonomický pilíř můžeme chápat produkci dříví pro jeho následné zobchodování, nebo pro vlastní spotřebu. Hodnota této funkce se zvyšuje až do mýtní zralosti porostu.

Enviromentální pilíř
V rámci enviromentálního pilíře chápeme les jako složku ekosystému, které jsme mimo jiné součástí i my, lidé. Proto sem řadíme mimoprodukční funkce lesa. Mezi nejznámější řadíme funkci rekreační (to znamená, že lidé pozitivně oceňují možnost jít si do lesa odpočinout), vodohospodářskou (les zadržuje vodu v krajině), půdoochrannou (zabránění eroze půdy) a podobně. Kulminace mimoprodukčních funkcí se mění s věkem porostu a je závislá na typu funkce. Některé mimoprodukční funkce lesa jsou vyšší u mladých porostů, jiné u dospělých nebo přestárlých.

Sociální pilíř
Pod tímto pojmem chápeme fakt, že les dává práci lidem a to jak přímo, tak v navazujících profesích. Mnohými je tento pilíř často neprávem opomíjen. Následkem je pak využívání dovezené pracovní síly a s tím spojená vysoká nezaměstnanost ve vysoce lesnatých regionech.

Váha jednotlivých pilířů závisí na možnostech porostů, platné legislativě a především na rozhodnutí vlastníka lesa. Jakmile vlastník lesa tento nejdůležitější aspekt hospodaření pěčlivě posoudí a rozhodne, můžeme začít řešit jakým způsobem tohoto cíle dosáhneme. K tomu je zapotřebí podrobných znalostí celé lesnické problematiky, počínaje klimatologií, přes pěstování lesa, lesní těžbu a politiku, až po znalost obchodu se dřívím a možností financování.

Úkolem každého odborného lesního hospodáře či poradce v oblasti lesnictví a myslivosti je podat vlastníkům lesa všechny informace tak, aby mohli učinit fundované rozhodnotí.

Kontakt

email: honsa@harbor.cz

Napište mi